PRIVATLIVSPOLITIK – GÆSTER

Hvilke personoplysninger behandler CAH A/S om dig?

Almindelige personoplysninger
CAH A/S (“CAH”) behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger om dig som gæst: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kreditkortoplysninger, IP-adresse, informationer om de forskellige ydelser, du kan købe på vores hjemmeside, pasoplysninger, ønsker om forplejning m.v.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)
CAH behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. CAH behandler dog i visse tilfælde føl-somme personoplysninger om dig, som relaterer sig til dine helbredsoplysninger, hvis du vælger at fremsende disse i forbindelse med du booker en middag i vores restaurant og/eller i forbindelse med din booking af et ophold hos os.

Hvad er formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

Almindelige personoplysninger
Behandlingen af dine almindelige personoplysninger kan ske, hvis behandlingen blandt andet er nødvendig for:
• opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller
• at CAH kan forfølge en legitim interesse, hvor CAHs interesse overstiger hensynet til dine grundlæggende ret-tigheder og frihedsrettigheder (den såkaldte interesseafvejningsregel).

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger er ofte nødvendig for, at vi kan gennemføre en booking og/eller levere de ydelser, du bestiller via vores hjemmeside dvs. opfyldelse af en kontrakt med dig. Herudover kan behandlingen være nødvendig for, at vi kan imødekomme dine specifikke ønsker, yde en god service, forbedre din oplevelse hos os som gæst og til brug for markedsføring af vores ydelser, som vi mener, at du kunne være interesseret i.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev registreres bl.a. navn og e-mail. Når du logger på vores wifi behandler vi dit navn og din e-mail, ligesom vi behandler dit navn når vi på de sociale medier svarer dig på en henvendelse.

Følsomme personoplysninger
Behandlingen af dine følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, sker, fordi du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil (enten mundligt, skriftligt eller elektronisk). Formålet med behandlingen af dine følsomme personoplys-ninger er at yde dig den bedst mulige service i forbindelse med dit ophold og/eller restaurantbesøg hos os.

Du kan til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke, uden at dette berører lovligheden af behandlingen, der er baseret på dit samtykke, inden tilbagekaldelse heraf.

Modtagere af dine personoplysninger

CAH har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af CAH. Disse databehandlere får ad-gang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af CAH for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af CAH, og må derfor ikke anvende oplysningerne til egne formål.

CAH videregiver ikke dine oplysninger til tredjemænd til brug for markedsføring, men der kan ske eventuel videregivelse til offentlige myndigheder eller politiet, hvis CAH anmodes herom.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer CAH et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU Kommissionens standardkontrakter med modtageren af personoplysningerne eller anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer som f.eks. EU-U.S. Privacy Shield. Har du spørgsmål til retsgrundlaget for eventuelle tredjelandsoverførsler, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Personoplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter afslutning af det løbende regnskabsår. Hvis du betragtes som stamgæst eller besøger os med visse, mere eller mindre jævne mellemrum, opbevares dine personoplysninger op til 5 år efter dit seneste besøg. Personoplysninger, der er nødvendige for at fremsende dig vores nyhedsbrev, opbevares og anvendes, så længe du ikke har valgt at afmelde vores nyhedsbrev.

Dine rettigheder som den registrerede

Du har som den registrerede:

  • ret til at få indsigt i de personoplysninger, CAH behandler om dig;
  • ret til at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige;
  • ret til sletning (retten til at blive glemt);
  • ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;
  • ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personoplysninger transmitteret til en anden dataansvarlig virksomhed uden hindring fra CAH,
  • ret til indsigelse; samt
  • ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Kontaktoplysninger på CAH og Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, herunder dine rettigheder som den registrerede eller du vil klage over CAHs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Økonomichef Connie Hartmann Krogh på chk@admiralhotel.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ændringer til denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, og når det er nødvendigt på grund af ændringer i den gældende databeskyttelseslovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde datoen for den seneste version. I det omfang ændringerne betragtes som væsentlige ændringer, vil du bliver informeret udtrykkeligt herom f.eks. på vores hjemmeside. I visse tilfælde kan du modtage en anmodning fra CAH om at acceptere ændringerne inden deres ikrafttræden f.eks. i en e-mail.

Dato for den seneste opdatering af privatlivspolitikken

20/05/2018

Nyhedsbrev

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

This will close in 0 seconds